Xhamia Imam El Buhari

E diel, Maj 24, 2015

Foto e rastit

Statistikat

2592801
SotSot284
DjeDje1504
Ketë javëKetë javë9561
Ketë muajKetë muaj40210
GjithsejGjithsej2592801

Statistikat e shkarkimve

Arkivi i zbritjve përmban aktualisht 655 shkarkime në 47 kategori. Deri më sot, këto kanë qenë të shkarkuar 520409 herë.

Familja dhe gruaja

Pyetje ne lidhje me gjidhenien e femijes te posa lindor?

( 2 Votes )
Vlerësimi i Përdoruesve: / 2
I VarfërI Shkëlqyeshëm 

Pyetje:

 


Esselamu alejkum. Ma beni hallall ndoshta u bera e bezdisshme por doja te vazhdoja ne lidhje me gjidhenien e femijes te posa lindor, per ramazan inshalla femija behet 2 muaj a mundem te agjeroj apo ta le dhe ta zavendesoj agjerimin per me vonë? Per kete desha te informohem me hollesisht, duke shikuar gjithnje ne shendetin e bebes. ALLAHU ju shperbleft!

 

Përgjigjje:

 

Falenderimi i takon Allahut ndersa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri  në ditën e gjyikimit.

Gruaja e cila ka fëmijnë në gji po ashtu edhe ajo që është shtatzëne sa i për

ket agjërimit kanë dy gjendje:

Gjendja e parë:

Nëse agjërimi nuk ndikon negativisht dhe nuk i vie vështirë agjërimi i saj. Po ashtu agjërimi nuk ndikon negativisht në fëmijën e saj, në këtë rast duhet të agjëroj dhe nuk i lejohet asaj që të hajë në ramazan.

Gjendja e dytë:

 Agjërimi për të është i vështirë dhe frigohet se agjërimi po ndikon negativisht qoftë tek nëna apo tek fëmija. Në këtë rast i lejohet që të mos agjëroj dhe pastaj ti plotësoj ato ditë të cilat i kanë mbet pa agjëruar. Në këtë gjendje është më mirë për gruan që mos të agjëroj dhe është i urrejtur agjërimi. Bile disa dijetar kanë cek se nëse frikohet se agjërimi ndikon negativisht tek fëmiu atëherë e ka të ndaluar agjërimin.

 Është pyetur Hoxha Shejh Uthejmini për gruan e cila është shtatzënë apo me fëmiun në gji se a ka të drejtë që mos të agjëroj pa asnjë arsye, kur ajo është e fuqishme dhe aktive?. Është përgjigjur: nuk i lejohet gruas e cila është shtatzënë apo është në gjidhënje që të haj ramazanin pa asnjë arsye. Ndërsa nëse han për ndonjë arsye atëherë duhet të plotësohen ditët pastaj.

 Andaj e tërë kjo varet prej gjendjes së nënës dhe gjendjës së fëmiut. Nëse agjërimi nuk ndikon negativisht tek fëmiu apo tek nëna atëherë duhet të agjëroj. Por, nëse e sheh që agjërimi po ndikon negativisht atëherë ato ditë të ramazanit që nuk i ka agjëruar i agjëron pas ramazanit dit për dite.

 

Allahu e di më së miri.

Pyetjet dhe përgjigjet - Familja dhe gruaja

Pyetja ime eshte se a e kemi per obligim qe foshnjes së posa lindur ti japim qumësht

( 4 Votes )
Vlerësimi i Përdoruesve: / 4
I VarfërI Shkëlqyeshëm 

ESSELAMU ALEJKUM!

Pyetja ime eshte se a e kemi per obligim qe foshnjes së posa lindur ti japim qumësht nënë deri ne 2 vjet apo mundemi menjeher te nisim me qumësht tjeter?ALLAHU ju shperbleft!

 

Pergjigjje:

Gjidhënja është cekur në Kuran më shums se në një vend. Allahu në surën bekare ajeti 233 thotë: Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t'u japin gji fëmijëve të vet dy vjet të plota. I ati i fëmijës është i obliguar për furnizim dhe veshmbathjen e tyre (gruas) ashtu si është rregulli. Ky ajet jep sinjale të qarta për rëndësin e gjidhënjës si për fëmiun ashtu edhe për nënën. Për fat të keq shumë nga gratë muslimane i largojnë fëmijët nga gjidhënja sidomos në kohën kur fëmija është shumë i vogël dhe ka nevojë për të më së shumti. Jo vetëm kaq, por gjidhënja ëshët prej gjërave më të mira që duhet me të cilat mund të ushqehet fëmija dhe shumë nga hulumtimet shkencore kane treguar se qumështi i nënës i ndihmon fëmijes që të ketë shëndet të mirë. Prej rrezulltateve që kanë dalë në këto hulumtime janë:

  1. Qumsshti i nënës nuk zëvendësohet me asnjë lloj qumështi. Qumështi i nënës në fillim të lindjës përmban në vete kolostrum që është i lehtë dhe ka ngjyrë në të verdhë që ëshët shumë i lehtë për fëmijën e posa lindur. Pas tri ditëve apo katër ditëve të lindjes qumështi i nënës sjellë një sasi të madhe të proteinave të cilat i ndihmojn në forcimin e fëmijes.

  2. Qumsshti i nënës është i sterilziuar dhe i gatshëm për marrjen e tij nga femja dhe po ashtu i ruan fëmijës organet e frymarrjes nga ndonjë infeksion sepse qushmti i nënës posedon meterie kundër baketrijeve të cilat ka mundësi që fëmja ti fitojë nëse ushqehet përmes shishës..

  3. Qumështi i nënës përmban proteina dhe shiqerëra të mjaftueshmë që i përshtatet fëmijës.

  4. Shkenca ka vërtetuar se rritja e fëmijëve të cilët thithin qumshtin e nënës është më e shpejtë se sa rritja e atyre fëmijëve që ju ndalohet marrja e qumshtit të nënës.

  5. Fëmija i cili merr qumësht të that përmes shisheve ballafaqohet më shumë me sëmundje të lëukrës dhe me infeksione në sistemin e tretjes. Ekspertët e kësaj lëmije këshillojnë se nëna duhet të ketë ushqim të mirë në kohën e gjidhnjës së fëmiut sepse kjo ndikon në posedimin apo mosposedimin e qumështit të mjatueshëm për fëmijen. Po ashtu hulumtimet kanë vërtetuar se mos ushqimi i mir i nënës gjatë gjidhënjës ndikon negativisht në rritjen e fëmijës. Periudha më e përshtatshme e gjidhënjës në mynyrë që të ndikoj mir tek fëmja, në shëndetin e tij, trupin e tij dhe në intelektin e tij është ajo e cila e ka caktuar Allahu e që ëshët dy vite të plota nëse nuk ka ndonjë penges në këtë, sikur sëmundja e nënës apo diçka tjetër.

Ndërsa aspekti pozitiv për nënën nga gjidhënja është:

  1. gjidhënja pas lindjës me një herë i mundëson nënës që mitra e sajë të kthehet në vendin e duhur. Po ashtu i mundëson disa pjesve të trupit që të kthehen në vendin e duhur si barku gjoksi etj.

  2. Gjidhënja e ruan nënën nga sëmundjet e rrezikshme siç është kanceri i gjirit, apo kanceri i mitrës.

  3. Nëna e cila e ushqen fëmijën e saj me qumështin e saj ka një shpërblim shumë të madh tek Allahu dhe kjo bënë që ajo të harroj çdo lodhje, dhe grada e saj është e barabart me gradën e atij i cili lufton në rrugën e Allahut dhe nëse ajo vdes në kohën e shtatzanisë, në kohën e lindjes, në kohën e gjidhnëjes ajo ka gradën e shehidit me lejën e Allahut.

Të gjithë dijetarët unanimisht janë të mendimit se nëna me fe e ka obligim ti jap gji fëmiut në të gjitha situatat. Ajo do të pyetet para Allahut të madhëruar nëse nuk i ka dhën gji dhe ajo ka mundësi një gjë të tillë. Sidomos nëse fëmija ka nevojë për të dhe nuk ka kush ta ushqejë. Ndërsa më e mira është që ajo të zgjatet dy vite, sikur që ka ardh në Kuran.

Allahu e di më së miri.

Pyetjet dhe përgjigjet - Familja dhe gruaja

A mund të më thoni ndonjë të drejtë të Fëmijve?

( 0 Votes )

A mund të më thoni ndonjë të drejtë të Fëmijve?

 

Përgjigjje

 

Falenderimi i takon Allahut ndersa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjyikimit.

Të drejtat e fëmive janë të shumta por ne do ti cekim disa prej tyre.

Prej të drejtave që kanë fëmijët është e drejta e tyre para se ata të lindin. Kjo bëhet përmes zgjedhjes së gruas së mirë e cila do të jetë nënë e fëmijve tu. Transmeton Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Gruaja martohet për katër gjëra: për pasurinë e saj, për prejardhjen e saj, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Zgjidhe atë që është fetare do të kesh lumturi”. ( Buhariu, Muslimi)

Pastaj kemi të drejtat e fëmive pasi ata të lindin si:

Me rastin e lindjes është sunnet që fëmiut ti laget goja me lëngëun e hurmeve. Mirret një hurme dhe përtypet pastaj me lëngun e saj lanë mbrendësin e gojës së fëmiut. Transmetohet se kur Ebu Talhas i lindi një fëmi erdhi tek i Dërguari i Allahut dhe lajmroi për këtë. I Dërguari i Allahut i mori disa hurme i përtypi dhe pastaj ia e lagu mbrendësin e gojës së fëmiut dhe e quajti Abdullah”. ( Buhariu)

Emërtimi i fëmiut me emër të mirë si Abdullah Abdurrahman etj.

Transmetohet nga Nafi b. Umer se i Dërguari i Allahut ka thënë: “ emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah dhe Abdu Rrahman”. ( Muslimi). Është e preferuar që të emërtohen fëmijët me emra të Pejgamberve. Enes b. Malik transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: “ më ka lindë sonte një fëmijë që e kam quajtur me emrin e babit tim Ibrahim”. ( Muslimi). Gjithashtu është e preferuar që emri ti vihet në ditën e shtatë por nuk ka të keqe të emërtohet edhe në ditën e lindjes

Rruarja e flokve në ditën e shtatë dhe dhënja lëmosh peshën e flokve në vlerë të argjendit. Transmeton Ali b. Ebu Talib se i Dërguari i Allahut ka bërë akika për Hasanin( nipin e tij) me një dash dhe tha: Oj Fatime: Rruaje kokën e tij dhe jep lëmosh me peshën e flokve në vlerë të argjendit. Tha Aliu: I peshova flokët e tij dhe peshuan në vlerë të një derhemi apo më pak”. ( Transmeton Tirmidhu ndërsa Albani thotë se është hadith i mirë).

Bërja e akikës. I Dërguari i Allahut thotë: Çdo fëmijë është peng i akikës së tij”. Për fëmiun mashkull prehet dy dele ndërsa për fëmiun femër një dele.

Të bërit synet. Transmeton Ebu Hurejre se i Dërguari i Allahut ka thënë: Pesë gjëra janë prej natyrshmëris së njeriut: synetimi, rruarja rrethë organeve të turpshme, heqja e qimeve nën sqetulla, shkurtimi i thonjëve, dhe shkurtimi i mustaqeve.( Buhariu dhe Muslimi).

Të drejtat në edukat. Transmetohet nga Abdullahu se i Dërguari i Allahut ka thënë: “ Çdo njëri prej jush është kujdestar dhe çdo njëri prej jush do të jap llogari për atë që iu është dhënë në përkujdesje. Udhheqësi është kujdestar për njerëzit e tij dhe do të jap llogari për atë që iu është dhënë në përkujdesje. Burri është kujdestar në shtëpin e tij dhe do të jap llogari për ta. Gruaja është kujdestare në shtëpin e burrit të saj dhe do të jap llogari për atë që iu është dhënë në përkujdesje. Shërbëtori është kujdestar në pasurin e zotriut të tij dhe do të jap llogari për atë që iu është dhënë në përkujdesje. Çdo njeri është kujdestar dhe çdo njëri është përgjegjës për atë që iu është dhënë në përkujdesje. ( Buhariu dhe Muslimi). Duhet të edukohen fëmijët me edukatën islame duke filluar në edukimin e tyre në besim duke e pastruar atë nga çdo njollë e shirkut, pastaj me namaz, pastaj i mëson ata dhe i edukon ata në moral të lart. Të ua mësojm atyre Kuranin. Pastaj të kujdesem për shkollimin e tij për atë me të cilat i nevojiten atij në jetën e tij.

Po ashtu prej gjërave që duhet të kemi kujdes në lidhje me të drejtat e fëmive është edhe drejtësia dhe barazia mes tyre. Me këtë na ka porosit i Dërguari i Allahut i cili thotë: “Kini frik Allahun dhe bëni drejtësi mes fëmive tuaj”. ( Buhariu dhe Muslimi). Nuk lejohet që të bëjmë dallimin mes meshkujve dhe femrave sikur që nuk duhet të ju japim përparësi vajzavae para meshkujve. Mosdrejtësia dhe mos barazia mes fëmive shkakton probleme dhe përqarje edhe mes fëmive, si urrejtja mes tyre, gjelozia mes tyre, armiqësia mes tyre.

Allahu e di më së miri.

Pyetjet dhe përgjigjet - Familja dhe gruaja

Esselamu Alejkum hoxhë i nderuar,desha të dij rreth akikës ,a është e caktuar dita e 7 të,14 tëdhe 21-të të lindjes se femiut per ti prerë akikèn apo është mundësia edhe pas ditës se 21-të te prehet?

( 1 Vote )
Vlerësimi i Përdoruesve: / 1
I VarfërI Shkëlqyeshëm 

Esselamu Alejkum hoxhë i nderuar,desha të dij rreth akikës ,a është e caktuar dita e 7 të,14 tëdhe 21-të të lindjes se femiut per ti prerë akikèn apo është mundësia edhe pas ditës se 21-të te prehet?All-llahu ju shperbleftë për përgjigjjen.


Përgjigje

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin ,familjen e tij ,shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Sipas mendimit më të sakt të dijetarëve akika është një sunnet i fortë dhe është prej sunnetit që ajo të bëhet në ditën e shtatë të lindjës së fëmiut. Bazuar nga hadithi i të Dërguarit të Allahut i cili thot:“ Çdo fëmij është peng i akikës së tij. Të therret akika në ditën e shtatë, ti rruhet koka dhe ti vendoset emri”.

Nëse nuk ma mundësi ta bëjë atë në ditën e shtatë mund ta bëjë në ditën e 14 të. Nëse nuk ka mundësi në ditën e 14 të mund ta bëjë në ditën e njëzetenjë.

Qëllimi i akikës është derdhja e gjakut dhe falenderimi i Allahut për fëmin që ta ka dhuruar dhe më këto ditë është për qëllim therja e delës, ndërsa ngrënja dhe përegaditja e tij mund të bëhet edhe në ndonjë ditë tjetër.

Pra këto ditë janë të caktuara me argumente ndërsa nëse prindi nuk ka mundësi të bëjë akikën në këto ditë mund ta bëjë atë në çfardo dite tjetër që është me e lehtë për të, mundësisht ta bëjë para se të arrijë fëmiu moshën madhore.

Allahu e di më së miri.Pyetjet dhe përgjigjet - Familja dhe gruaja

Me kanë folur(lavdëruar) për një vëlla, për moralin, islamin e tij, mirëpo atij akoma nuk i kanë thënë asgjë për mua

( 1 Vote )
Vlerësimi i Përdoruesve: / 1
I VarfërI Shkëlqyeshëm 

Eselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Desha një këshillë nga ju, Allahu ju shpërbleftë. Me kanë folur(lavdëruar) për një vëlla, për moralin, islamin e tij, mirëpo atij akoma nuk i kanë thënë asgjë për mua. A me lejohet qe në një far forme, kuptohet ne mënyrë te lejuar, qe unë ta inicioj këtë lidhje nëpërmes njerëzve qe janë ne kontakt me këtë vëlla?(pra qe këta vëllezër t'ia hapin temën rreth meje apo te tërhiqem krejtësisht nga kjo pune)?

 

Përgjigje

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin ,familjen e tij ,shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Sikur që djali i cili dëshiron të fejohet me ndonjë vajzë dhe të zgjedh at vajzë e cila është fetare dhe me moral ashtu edhe vajza duhet të mundohet të zgjedh atë djalë i cili ka moral të mirë dhe ia ka frikën Allahut dhe është i përkushtuar në kryerjen e dispozitave të Allahut. Lejohet që femra të inicioj çështjen e fejesës por duke u larguar prej gjërave të ndaluara si biseda për mes telefonit apo internetit. Ndërsa nuk ka të keqe nëse ti e inicion këtë lidhje përmes njerëzve që janë në kontakt që ata të ja hapin temën tënde. Bazuar në tregimin se martesës së Pejgamberit me Hadixhen e cila ajo vet i kishte propozuar Pejgamberit për martesën e tyre. Po ashtu edhe tregimi në suren Kasas kur Shuajbi i ofroi Musait martesën me njërën prej vajzave të tij. Po ashtu kanë ndodh edhe tregime tjera të sahabve dhe të selefve të par në lidhje me këtë temë. Por duhet që vajza të jetë e kujdesshme që të zgjedh atë që është fetar dhe të ruhet nga tejkalimi i kufijve të Allahut gjatë paraqitjes së fejesës.

Allahu e di më së miri.

Pyetjet dhe përgjigjet - Familja dhe gruaja

Më shumë artikuj...

Faqja 4 prej 7

Lutje nga Kur'ani edhe Sunneti

Duaul-hitam - - Duaja përmbyllëse
All-llahummexh’al nebijjena lena fertan ve havdahu lena mevrida. All-llahummahshurna fi zumretihi vesta’milna bi sunnetihi ve teveffena ala mil-letihi vexh’alna fi hizbih. All-llahumme vexhma bejnena ve bejnehu ke ma amenna bihi ve lem nerehu. All-llahumme ve la tuferrik bejnena ve bejnehu hatta tudhilena mud’halehu vexh’alna min rufekaihi mean-nebijjine... Lexo më shumë...
Duatë e daljes dhe hyrjes në shtëpi
a)Kur dalim nga shtëpia:   Muhammedi alejhisselam thotë: " Kush thotë kur del nga shtëpia: BISMIL-LAHI TEVEKKELTU `ALALL-LLAHI VE LA HAVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAHI [Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka ndryshim e as forcë prej meje përpos me All-llahun] ...i thuhet atij: Të mjafton, të mbron dhe të... Lexo më shumë...
Dhikri pas përfundimit të abdesit
  Esh-hedu en lá Iláhe il-lAlláhu vahdehu lá sheríke lehu ve esh-hedu enne Muhammeden abduhú ve resúluhú. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një, i vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi (s.a.v.s.) është rob dhe i Dërguar i Tij. Muslimi 1/209 .... Lexo më shumë...
Duaja e sejjidul istigfarit
All-llahumme ente rabbi la ilahe il-la ente halekteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mes-teta’tu eudhu bike min sherr ma sana’tu ebuu leke bi ni’metike alejje ve ebuu bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la ente. O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka zot tjetër pos Teje. Ti më krijove mua dhe unë jam rob Yti. Po përpiqem sa të... Lexo më shumë...
Duaja e rëskut-furnizimit
All-llahummeftah lena ebvabe rahmetike ve sehhil lena ebvabe rizkik. O Zot, na hap dyert e mëshirës Tënde dhe na lehtëso dyert e nafakës Tënde! All-lahummehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha il-la ente vasfir anni sejjieha la jesrifu anni sejjieha il-la ent. O Zot, më udhëzo me mrekullitë në të mëdha, ngase në... Lexo më shumë...
Salavati
(Es-salatu alen-nebijji, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.) All-llahumme sal-li ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sal-lejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime in-neke hamidun mexhid. All-llahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ke ma barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid. O Zot im, shprehe mëshirën Tënde ndaj Muhammedit dhe familjes së... Lexo më shumë...
Duaja me rastin e brengave dhe borxheve
All-llahumme inni eudhu bike minel-hemmi vel-huzni ve eudhu bike minel-axhzi vel-keseli ve eudhu bike minel-xhubni vel-buhli ve eudhu bike min galebetid-dejni ve kahrir-rixhal. O Zot, e kërkoj mbrojtjen Tënde nga brenga dhe pikëllimi! Prej Teje kërkoj mbrojtje nga dobësia dhe përtacia. Prej Teje kërkoj mbrojtje nga frika dhe koprracia. Prej Teje kërkoj... Lexo më shumë...
Çka thuhet për largimin e kurtheve të shejtanit
EUDHU BI KELIMATIL-LAHIT TÄMMÄTI EL-LETI LA JUXHÄVIZUHUNNE BERRUN VE LA FAXHIRUN MIN SHERRI MA HALEK, VE BERE-E VE DHER-E, VE MIN SHERRI MA JENZILU MINES SEMÄI, VE MIN SHERRI MA JA'ERUXHU FIHA, VE MIN SHERRI MA DHERE-E FIL ARDI, VE MIN SHERRI MA JEHRUXHU MINHA, VE MIN SHERRI FITENIL LEJLI VEN NEHÄR, VE MIN SHERRI KUL-LI TÄRIKIN IL-LA TÄRIKAN, JETRUKU BI... Lexo më shumë...
Duaja pas tubimit
Muhammedi alejhisselam thotë: " Kush merr pjesë në një tubim që bëhet polemikë në të, e para se të ngrihet thotë:   SUBHANEKELL-LLAHUMME VE BI HAMDIKE, ESH'HEDU ENLA ILAHE IL-LA ENTE, ESTAGFIRUKE VE ETUBU ILEJK [" I madhëruar je o All-llahu im, dëshmoj se nuk ka hyjni tjetër përveç Teje,... Lexo më shumë...
Duaja e istihares
"All-llahume inní estehíruke bi ‘ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es`eluke min fadlikel-’adhim, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve ta’lemu ve la a’ëlemu ve ente al-lámul gujúb. All-llahume in kunte ta’ëlemu enne hadhel emru - (e emërton nevojën e tij) - hajrun lí fi diní ve... Lexo më shumë...

Data Hixhri

e diel 5 Shaban 1436 Hixhri, 24 Mai 2015
Xhamia El Buhari ne facebook.com
Kontribut

Kohet e namazit

Kohet e namazit

Kush është në lidhje

Momentalisht kemi 31 mysafirë në linjë

Forma e Namazit

Namazi - Dokumentar